Plastic Bottle Caps Equal Wheelchairs – Initiative 2019

bouchons roulants

It’s a simple equation: plastic bottle caps equal wheelchairs.

“It’s before anything a sustainable development project in Armenia”.

Every ton of caps gives us around $250 which permits us to build or buy a wheelchair.

Our campaign will start on mid February 2019 and will have other benefits, such as raising awareness about the disabled, and promoting local recycling plants, which leads to a decrease in Armenians imports. Not only does this initiative ameliorate lives, it’s also eco-friendly, since plastic bottles usually end up buried under the earth or in dumpsites where they take 400 years to decompose! Throughout this process soil is contaminated by toxins in the bottles and plants can no longer grow; note that groundwater is also polluted.

Develop Armenia hopes its campaign will be boosted by hundreds tons of plastic waste produced in Armenia every year – plastic that requires dozens or hundreds of years to decompose, depending on the item.

Finally, we need the cooperation of all Armenians officials, clubs, NGOs, schools, universities…  some points of collection will be available to receive caps every day.

 

<<Օգնության կափարիչ>>

Ծրագիր, որի շրջանակներում հավաքելու ենք պլաստիկ շշերի կափարիչները, և որոշակի կշռի ժամանակ փոխանակելու ենք անվասայլակների հետ, որոնք լիովին անվճար տրամադրվելու է հենաշարժական ապարտի հետ խնդիր ունեցող մարդկանց։ Լինելու են մեծ տարրաներ, որոնք տեղադրվելու են հասարակական վայրերում, որտեղ կարող ենք հավաքել այդ կափարիչները։

 

Waiting your contribution: +374 95 440747

%d bloggers like this: